Niềm tin
chạm thành công !
096.152.9898 - 093.851.9898

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tổ chức thi tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên khóa 11

Cập nhật: 28/11/2022 15:06 | Trần Thị Mai

Căn cứ vào kế hoạch học tập Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn thông báo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho sinh viên khóa 11. Hãy cùng theo dõi cụ thể lịch thi của kỳ thi dưới bài viết.  

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tổ chức thi tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên khóa 11

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn thông báo một số nội dung cụ thể của kỳ thi tốt nghiệp cho sinh viên khóa 11 (2018 -2021):

1. Đối tượng dự thi

Tất cả sinh viên theo học các ngành Y Dược khóa 11.

2. Ngày thi tốt nghiệp

Ngày Giờ Buổi thi Môn thi
16/3/2022 7h30-10h30 Sáng Chính trị
16/3/2022 13h30 -16h00 Chiều Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
17/3/2022 7h00-11h30 Sáng Thực hành nghề nghiệp
13h15 – 17h00 Chiều Ngành: Dược, Điều dưỡng – CS1
18/3/2022 7h00-11h30 Sáng Thực hành nghề nghiệp
13h15 – 17h00 Chiều Ngành: Dược, Điều dưỡng – CS2
20/3/2022 7h00-11h30 Sáng Thi thực hành nghề nghiệp Ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng CS1
13h15 – 17h00 Chiều Thi thực hành nghề nghiệp Ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng CS2

3. Địa điểm thi

Toà nhà PTT – Lô số 07, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM.

4. Thời gian biểu các buổi thi

- Thời gian biểu phần thi lý thuyết tổng hợp

Ngày thi Buổi sáng Nhiệm vụ cụ thể
16/3/2022 7h00 Họp Ban coi thi, phân công nhiệm vụ cho CBCT, nhận hồ sơ phòng thi, giấy thi, xem hướng dẫn đánh số báo danh của HĐT.
7h30-7h45 CBCT đánh số báo danh gọi thí sinh vào phòng thi (đối chiếu, kiểm tra thẻ sinh viên và danh sách sinh viên và tiến hành phổ biến quy chế thi, xử lý sai sót (nếu có)….)
7h50 CBCT nhận đề thi tại phòng coi thi
7h55 CBCT thứ nhất bóc túi đề thi và phát đề thi cho sinh viên
8h00 Thí sinh làm bài thi
9h45 CBCT nhắc các thí sinh còn 15 phút làm bài
10h00 Thu bài thi, sau đó 2 CBCT cùng bàn giao cho thư ký.
Buổi chiều Nhiệm vụ cụ thể
13h00 CBCT đánh số báo danh gọi thí sinh vào phòng thi (đối chiếu, kiểm tra thẻ sinh viên và danh sách sinh viên, phổ biến quy chế thi, xử lý sai sót….)
13h50

CBCT nhận đề thi tại phòng coi thi

13h55

CBCT thứ nhất bóc túi đề thi và phát đề thi cho sinh viên

14h00

Thí sinh làm bài thi

15h45 CBCT nhắc các thí sinh còn 15 phút làm bài
16h00 Thu bài thi, sau đó 2 CBCT cùng bàn giao cho thư ký.

- Thời gian biểu phần thi thực hành

Ngày thi Giờ thi
Buổi sáng Môn thi
17/3/2022 7h00- 9h00 Sáng Ngành: Dược, Điều dưỡng – CS1: Ca 1
9h15 – 11h30 Ngành: Dược, Điều dưỡng – CS1: Ca 2
  Chiều Ngành: Dược, Điều dưỡng – CS1: Ca 3
  Ngành: Dược, Điều dưỡng – CS1: Ca 4
18/3/2022 7h00- 9h00 Sáng Ngành: Dược – CS2: Ca 1
9h15 – 11h30 Ngành: Dược – CS2: Ca 2
  Chiều Ngành: Dược – CS2: Ca 3
  Ngành: Dược – CS2: Ca 4
20/3/2022 7h00 – 11h00 Sáng Ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng CS1
13h15 – 17h00 Chiều Ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng CS2

Thí sinh dự thi cần chú ý:

- Sinh viên phải tuân thủ đúng các quy định 5K về phòng chống dịch bệnh.
- Sinh viên phải đem theo thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân, căn cước công dân
hoặc giấy tờ cá nhân có dán ảnh.
- Sinh viên phải có trang phục chỉnh tề, lịch sự khi đi dự thi.
- Không mang điện thoại di động vào khu vực thi.

Dưới đây là một số hình ảnh của bài thi lý thuyết - Kỳ thi thi tốt nghiệp khóa 11 của Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tổ chức thi tốt nghiệp khóa k11
Cán bộ coi thi hướng dẫn sinh viên điền thông tin cá nhân

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tổ chức thi tốt nghiệp khóa k11

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tổ chức thi tốt nghiệp khóa k11

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tổ chức thi tốt nghiệp khóa k11

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tổ chức thi tốt nghiệp khóa k11

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tổ chức thi tốt nghiệp khóa k11