Niềm tin
chạm thành công !
096.152.9898 - 093.851.9898

Thông báo tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn

Cập nhật: 13/05/2022 09:16 | Trần Thị Mai

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trước Tết âm lịch, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch được hiệu quả, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng, sáng ngày 30/01/2021, Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn đã ra thông báo về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến toàn thể viên chức, người lao động và người học.  

Thông báo tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn

Theo đó, Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tạm dừng tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tập trung đông người. Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khi tổ chức phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn); và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. 

thong-bao-covid

thong-bao-covid

Để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường đã đề nghị toàn thể viên chức, người lao động và người học nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên.