Niềm tin
chạm thành công !
096.152.9898 - 093.851.9898

Chính sách chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật: 12/01/2019 10:02 | Thu Hương

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của ủy ban Quốc gia, Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam đã có thông báo ý kiến kết luận về chính sách chăm sóc người cao tuổi.

Chính sách chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng chính sách chăm sóc người cao tuổi 

Vào năm 2018, Chính phủ và các Bộ ban ngành, địa phương đã chung tay tích cực chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các chính sách, chế độ, đảm bảo quyền và phát huy vai trò của người cao tuổi Việt Nam.

Hiện tại, cả nước ta có khoảng 3,1 triệu người được hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, 1,6 triệu người được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng, trên 1,1 triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ.

Thêm nữa, tỷ lệ người cao tuổi có thẻ Bảo hiểm Y tế đạt gần 96% hơn 100.000 người cao tuổi được giảm giá vé đường bộ, gần 57. 000 lượt người cao tuổi được giảm giá vé đường thủy, 736. 000 lượt người cao tuổi được giảm giá vé đường sắt, đường hàng không.

Tại địa phương, công tác chăm sóc người cao tuổi ở các địa phương hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Một số nơi vẫn chưa nhận thức được đầy đủ trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người cao tuổi. Một số cấp ủy, chính quyền, địa phương cơ sở vẫn còn thiếu sự quan tâm, chỉ đạo, chưa có kế hoạch cụ thể trong việc chăm sóc người cao tuổi.

Với chủ đề “ Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi” công tác người cao tuổi cần được các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục ưu tiên, kiên trì tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, trước hết cần phải nâng cao nhận thức và thực hiện tổ chức có hiệu quả trong công tác người cao tuổi với các hoạt động như: cấp phát thẻ BHYT, thăm khám sức khỏe định kỳ, giảm giá vé,...Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác người cao tuổi theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các Bộ, Ngành, Đoàn thể và địa phương tùy thuộc vào từng chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện triển khai chỉ đạo, lồng ghép các chương trình, thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi theo kế hoạch nhiệm vụ đặt  sao cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành.

 

Nhân rộng đề án mô hình hoạt động chăm sóc người cao tuổi

Tổ chức triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012 - 2020 và đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ để giúp nhau trong giai đoạn từ năm 2016-2020. Cùng với đó yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện việc huy động và thành lập Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, Phó Thủ giao nhiệm vụ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với vai trò Thường trực Ủy ban Quốc gia thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ, giúp đỡ người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng. Thêm nữa là tăng cường an sinh xã hội đối với người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và nghiên cứu Quỹ hỗ trợ người cao tuổi bảo đảm hoạt động hiệu quả, phù hợp với quy định.

Vào năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã xây dựng kế hoạch nhiệm vụ, triển khai các hoạt động thực hiện công tác người cao tuổi, tập huấn, nâng cao năng lực cho Ban Công tác người cao tuổi ở các tỉnh, thành phố Trung ương. Đồng thời, các đơn vị sẽ tổng hợp báo cáo, chuẩn bị nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết Ủy ban Quốc gia theo đúng quy chế làm việc. Dự định thu thập số liệu liên quan đến người cao tuổi sẽ được hoàn thành trong Quý II năm 2019 ( các số liệu sẽ được phân tách chỉ tiêu, số liệu liên quan đến người cao tuổi theo quy định).

Trong đó, Phó Thủ tướng sẽ giao cho Bộ Y tế thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi tại các cơ sở địa phương theo quy định. Tiếp đó thống nhất hướng dẫn lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi, đẩy mạnh công tác đào tạo, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi cho cán bộ, nhân viên y tế.

Phó Thủ tướng cũng chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện cho 100% người cao tuổi có thẻ BHYT vào trước năm 2020. Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch sẽ sớm có văn bản chỉ đạo, công khai thông tin về quy định giảm 50% giá vé nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tất cả người cao tuổi được đi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên cả nước.

Cao đẳng Y dược Sài Gòn tổng hợp