Niềm tin
chạm thành công !
096.152.9898 - 093.851.9898

Cách đọc tên thuốc tây và phương pháp học nhớ tên thuốc

Cập nhật: 18/12/2018 11:31 | Thu Hương

Khi người Việt chúng ta nhìn vào đơn thuốc, liệu có ai cảm thấy các tên thuốc quá khó đọc và khó nhớ không? Tôi cá là có và chính tôi cũng đã từng kêu lên như vậy. Thế mà những người thầy thuốc, dược sĩ, bác sĩ, những người làm trong ngành y dược họ đều có thể đọc, viết và nhớ được tất cả. Vậy họ đã học bằng phương pháp và cách nào? Hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé!

Cách đọc tên thuốc tây và phương pháp học nhớ tên thuốc

Nguyên tắc viết và đọc các nguyên âm – phụ âm bằng Tiếng Việt  

Tất cả các tên thuốc Tây đều được viết bằng tiếng Latin, vì vậy đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nguyên tắc viết và đọc các nguyên âm – phụ âm trước.

Bảng chữ cái Latin bao gồm có 24 chữ cái như sau:

chữ la tin la tinh 2

Bảng chữ cái Latin

Bảng chữ cái này được chia thành 2 loại gồm 6 nguyên âm a, e, i, o, u, y và 18 phụ âm b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z. Ngoài ra còn có thêm 2 chữ nữa: bán nguyên âm j và phụ âm đôi w.

Cách đọc và viết các nguyên âm và bán nguyên âm

 • Các chữ cái: a, i, u đọc giống tiếng Việt. VD: Kalium đọc là ka-li-um, Acidum đọc là a-xi-dum,…
 • Chữ e đọc thành chữ ê trong tiếng Việt. VD: Dividere đọc là đi-vi-đê-rê, Bene đọc là bê-nê,…
 • Chữ o đọc giống chữ ô trong tiếng Việt. VD: Cito đọc là xi-tô, Bibo đọc là bi-bô,…
 • Chữ y đọc như chữ uy trong tiếng Việt. VD: Amylum đọc là a-muy-lum, Pyramidonum đọc là puy-ra-mi-đô-num,…
 • Chữ j được như chữ i trong tiếng Việt: injection đọc là in-i-ếch-xi-o, Jucundus đọc là i-u-cun-đu-xờ,…

Cách đọc và viết những phụ âm

 • Các phụ âm đọc giống trong tiếng Việt: b, h, k, l, m, n, p, v. VD: Bibo đọc là bi-bô, Bonus đọc là bô-nu-xơ, hora đọc là hô-ra,…
 • Chữ c trước các chữ a, o, u đọc như chữ k và trước các chữ e, i, y, ae, oe đọc như chữ x trong tiếng Việt. VD: calor đọc là ca-lô-rờ, cutis đọc là cu-ti-xờ,…
 • Chữ d đọc giống chữ đ trong tiếng Việt. VD: Da đọc là đa, Dêcm, đọc là đê-xêm,…
 • Chữ f đọc như chữ ph trong tiếng Việt. VD: folium đọc là phô-li-um, Flos đọc là phờ-lô-xờ,…
 • Chữ g đọc như gh trong tiếng Việt. VD: Ghutta đọc là ghút – ta, Gelatinum đọc là ghê-la-ti-num,…
 •  Chữ q luôn đi kèm với chữ u và đọc như chữ qu trong tiếng Việt. VD: Aqua    đọc là a-qua, Quantum satis đọc là quan-tum xa-ti-xờ,…
 • Chữ r đọc như chữ r trong tiếng Việt và phải rung lưỡi. VD: Rutinum đọc là ru-ti-num), Recipe đọc là rê-xi-pê,…
 • Chữ s đọc như chữ x trong tiếng Việt, ngoại trừ trường hợp nó đứng giữa 2 nguyên âm hoặc đứng giữa một nguyên âm và chữ m hay n thì đọc như chữ d trong tiếng Việt . VD: Serum đọc là xê-rum, Rosa đọc là rô-da,…
 • Chữ t vẫn đọc giống chữ t trong tiếng Việt, trừ khi nó đứng trước chữ i và kèm theo một nguyên âm nữa thì đọc như chữ x. Nếu chữ t, i và nguyên âm còn lại có 1 trong 3 chữ s, t, x thì vẫn đọc là t. VD: Stibium đọc là xờ-ti-bi-um, stibiPotio đọc là pô-xi-ô,…
 • Chữ x đầu từ đọc như chữ x trong tiếng Việt, đứng sau nguyên âm đọc như kd. VD: Xylenum đọc là xuy-lê-num, xylenRadix đọc là ra-đich-xờ,…
 • Chữ z đọc như chữ d trong tiếng Việt. VD: Zingiberaceae đọc là din-ghi-bê-ra-xê-e, Ozone đọc là o-dô-nê,…

Trên đây là những thông tin Dược sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Trường Cao đẳng Dược TPHCM chia sẻ về nguyên tắc đọc và viết những nguyên âm, phụ âm cơ bản trong tiếng Latin. Ngoài ra, còn có những nguyên âm, phụ âm đặc biệt có cách đọc, viết riêng như sau:

Nguyên âm kép, nguyên âm ghép

Nguyên âm kép gồm 2 nguyên âm đứng cạnh nhau và đọc thành một nguyên âm:

 • Ae đọc giống chữ e trong tiếng Việt. VD: Aequalis đọc là e-qu-a-li-xờ, Aether đọc là e-thê-rờ),…
 • Oe đọc như chữ ơ trong tiếng Việt .VD: Foetidus đọc là phơ-ti-đu-xờ, Oedema đọc là ơ-đê-ma,….
 • Au đọc như chữ au trong tiếng Việt. VD: Aurum đọc là au-rum, Lauraceae đọc là lau-ra-xê-e,…
 • Eu đọc như chữ êu trong tiếng Việt. VD: Neuter đọc là nê-u-tê-rờ, Seu đọc là sê-u,…
 • Những nguyên âm kép ae, oe nào mà có hai dấu chấm trên chữ e (ê) thì phải đọc tách riêng từng nguyên âm ra.VD: Aer  đọc là a-ê-rờ, Aloe đọc là a-lô-ê,…

 Nguyên âm ghép

Đây là 2 nguyên âm đứng liền nhau đọc thành 2 âm với nguyên âm đầu đọc ngắn, nguyên âm sau đọc dài. VD: Opium đọc là ô-pi-um, Unguentum đọc là un-gu-ên-tum,…

Phụ âm kép

Đây là 2 phụ âm đi liền nhau, phụ âm sau là h, đọc như phụ âm tương đương.

VD:

 • Ch đọc như kh trong tiếng Việt: Ochrea đọc là ô-khờ-rê-a, Cholera đọc là khô-lê-ra,…
 • Ph đọc như ph trong tiếng Việt: Camphora đọc là cam-phô-ra, Phiala đọc là phi-a-la,…
 • Rh đọc như phụ âm r trong tiếng Việt : Rheum đọc là rê-um, Rhizoma đọc là ri-dô-ma,…
 • Th đọc như phụ âm th trong tiếng Việt: Anthera đọc là an-thê-ra, Aetheroleum đọc là e-thê-rô-lê-um,…

Phụ âm ghép

Phụ âm ghép bao gồm 2 phụ âm đi liền nhau, phụ âm đầu đọc nhẹ, lướt nhanh sang phụ âm sau. VD: Bromum đọc là bờ-rô-mum, Natrium đọc là na-tờ-ri-um, Drupa đọc là đờ-ru-pa,…

Phụ âm đôi

Phụ âm đôi bao gồm 2 phụ âm giống nhau đi liền nhau, đọc một phụ âm cho âm tiết trước, một phụ âm cho âm tiết sau. VD: Gramma đọc là gờ-ram-ma, Gutta đọc là ghut-ta, Ferrum đọc là phêr-rum,…

Thêm nữa, chữ W không có trong bảng chữ cái Latin, đọc là v khi đứng trước nguyên âm hoặc từ có nguồn gốc tiếng Đức, đọc à u khi đứng trước phụ âm hoặc nếu có nguồn gốc tiếng Anh. VD: Fowler đọc là phô-u-lê-rờ, FowlerRawolfia đọc là rau-vô-lơ-phi-a,…

Cách ghi nhớ tên thuốc nhanh chóng, dễ dàng

Việc ghi nhớ tên thuốc là rất quan trọng đối với những người làm nghề y. Vì có nhớ được tên thuốc mới có thể tư vấn, kê đơn cho bệnh nhân được. Phía trên chúng ta đã được biết về cách đọc, cách viết tên thuốc bằng tiếng Việt rồi. Bây giờ hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp về cách ghi nhớ tên thuốc sao cho hiệu quả nhé!

nhớ tên thuốc

Các cách ghi nhớ nhanh các tên các loại thuốc Tây Y

Sử dụng công nghệ trợ giúp

Hiện nay, Internet đang phát triển như vũ bão vì vậy việc nhờ công nghệ trợ giúp chắc chắn là một trong những cách khôn ngoan nhất. Chúng ta có thể nạp toàn bộ thông tin về tên thuôc và những đặc điểm, đặc tính, cách sử dụng và tra cứu chúng trên điện thoại hoặc máy tính. Việc làm này giúp bạn có thể tiết kiệm được thời gian, công sức và cũng thuận tiện cho việc ghi nhớ tên thuốc được nhanh hơn.

Đi làm thêm tại những hiệu thuốc

Cách này không chỉ giúp sinh viên y dược ghi nhớ nhanh được những tên thuốc thực tế của từng bệnh nhân mà còn trau dồi được nhiều kỹ năng khác như: kỹ năng tư vấn, kỹ năng bán hàng, vận dụng được kiến thức học tập ra thực tế,…Mặt khác, bạn lại có thêm được một khoản thu nhập để trang trải cho việc học tập cũng như cuộc sống.

Chăm chỉ hơn người khác

Có nhiều bạn ngành dược thắc mắc rằng tại sao mình không thể ghi nhớ tên thuốc nhanh như những bạn khác. Mỗi người sinh ra đều có những tố chất khác nhau, không ai giống ai, nếu bạn đang học để trở thành một y sĩ, bác sĩ, dược sĩ thì việc đầu tiên là bạn phải có tâm đức với nghề vì đây là nghề liên quan đến tính mạng của con người. Còn việc bạn không nhớ tên thuốc nhanh bằng người khác thì bạn hãy học tập và làm việc nhiều hơn để bằng họ. Đó là “cần cù bù thông minh”. Chỉ cần học nhiều thì chắc chắn bạn sẽ nắm chắc và thuộc hết những tên thuốc đó thôi.

Trên đây là những cách đọc và viết tên thuốc Latin bằng tiếng Việt và phương pháp ghi nhớ tên thuốc nhanh dành cho những bạn đang học và làm nghề y dược. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn trong công việc.