Niềm tin
chạm thành công !
096.152.9898 - 093.851.9898

Điểm chuẩn các trường công an qua các năm 2018, 2019

Cập nhật: 16/04/2020 13:12 | Trần Thị Mai

Có nhiều thí sinh thắc mắc về điểm chuẩn vào ngành công an ở các năm trước. Chính vì vậy Ban tư vấn Trường Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn đã tổng hợp đầy đủ điểm chuẩn đại học chính quy năm 2018, 2019. Mời bạn đọc cùng theo dõi và tham khảo!

Điểm chuẩn các trường công an qua các năm 2018, 2019

I. Điểm ngành công an 2018

Cục Đào tạo - Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) vừa công bố chính thức điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học trong hệ thống các trường thuộc Công an nhân dân bao gồm: Học viện An ninh nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy,....

Trước đó, các trường trong hệ thống Công an nhân dân đã công bố điểm sàn xét tuyển vào các trường CAND năm 2018. Theo đó, các học viện, trường đại học CAND công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 17,75 điểm, trong đó, mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.

Chuyên gia tuyển sinh của Bộ Công an đưa ra lời khuyên: Các thí sinh lưu ý, nếu có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào các trường CAND phải để thứ tự nguyện vọng vào 1 trường CAND ở nguyện vọng 1 (đợt kiểm dò vừa qua, phát hiện một số thí sinh đã đạt sơ tuyển nhưng chưa đăng ký nguyện vọng vào trường Công an hoặc đăng ký ở nguyện vọng 2…), để tránh thí sinh điểm cao nhưng do để sai nguyện vọng dẫn đến không được xét tuyển.

Điểm chuẩn cụ thể của các ngành của các trường khối công an năm 2018:

1. Học viện Cảnh sát nhân dân

Nghiệp vụ Cảnh sát

- Đối với Nam: Tổ hợp (A01) 27,15 điểm. Tổ hợp (C03) 23,6 điểm, tiêu chí phụ Tổng điểm 3 môn: 21.40 và Điểm môn Ngữ Văn 7.75. Tổ hợp (D01) 24,65 điểm.

- Đối với Nữ: Tổ hợp (A01) 25,4 điểm. Tổ hợp (C03) 24,90 điểm. Tổ hợp (D01) 25,25 điểm.

Gửi đào tạo ngành Y

- Đối với Nam: Tổ hợp (B00) 18,45 điểm.

2. Trường đại học Cảnh sát nhân dân

Nghiệp vụ cảnh sát

- Đối với Nam: Tổ hợp (A01) 23,85 điểm. Tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn 21,4 điểm và môn văn 7,25 điểm Tổ hợp (D01) 22,95 điểm, tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn 22,2 điểm. 

- Đối với Nữ: Tổ hợp (A01) 24,4 điểm. Tổ hợp (D01) 22,95 điểm. Tổ hợp (C03) 23,6 điểm.

Gửi đào tạo ngoài ngành: (B00) 18,45 điểm

3. Học viện An ninh nhân dân

- Đối với Nam: Tổ hợp (A01) 24,7 điểm. Tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn 24,7, trong đó Toán 9.0 điểm. Tổ hợp (C03) 24,2 điểm, tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn: 21,7. Tổ hợp (D01) 24,7 điểm, tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn: 25,45

 

 

- Đối với Nữ: Tổ hợp (A01) 25,5 điểm. Tổ hợp (C03) 25,8 điểm. Tổ hợp (D01) 26,5 điểm.

Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:Đối với Nữ:

Gửi đào tạo ngành ngoài 18,45 điểm

Lưu ý: Mức điểm trên được xác định cho đối tượng học sinh phổ thông tại khu vực 3. Đối với những thí sinh có điểm ưu tiên khu vực, đối tượng thì điểm trúng tuyển được giảm tương ứng  với số điểm ưu tiên khu vực, đối tượng được hưởng theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ GD-ĐT.

* Tiêu chí phụ xét tuyển của Học viện ANND

+ Thứ nhất, xét thí sinhc ó tổng điểm 3 môn (không tính điểm tưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) làm tròn đến hai chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn Toán cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Vật Lý - tiếng Anh; xét thi sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Văn - Lịch sử; xét thí sinh có điểm môn tiếng Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Văn -0 tiếng Anh; xét thí sinh có điểm môn Sinh học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Hóa - Sinh.

diem-vao-nganh-cong-an
Điểm chuẩn vào ngành Công An sẽ có sự thay đổi qua các năm

4. Trường đại học An ninh nhân dân

Nghiệp vụ an ninh

-Đối với Nam: Tổ hợp (A01) 23,9 điểm; Tổ hợp (C03) 23,6 điểm, tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn 21,1 điểm; Tổ hợp(D01) 22,95 điểm, tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn 22,2 điểm.

-Đối với Nữ: Tổ hợp (A01) 24,3 điểm; Tổ hợp (C03) 24,25 điểm; Tổ hợp (D01) 24,55 điểm.

Gửi đào tạo ngoài ngành: (B00) 18,45 điểm.

5. Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy

Phía Bắc:

Đối với Nam: 23,75 điểm (Tiêu chí phụ là tổng điểm 3 môn: 23,75)

Đối với Nữ: 24,4 điểm

Phía Nam:

Đối với Nam: 23,65 điểm (Tiêu chí phụ là ổng điểm 3 môn: 20,9; môn Toán: 7,4)

Đối với Nữ: 22,95 điểm

Điểm trúng tuyển đại học Phòng cháy chữa cháy hệ dân sự năm 2018 là 15,0 điểm

II. Điểm ngành công an 2019

Ngành nghiệp vụ cảnh sát phía Bắc của Học viện Cảnh sát nhân dân có mức điểm chuẩn dao động từ 19,62-23 điểm với nam (tùy theo tổ hợp xét tuyển) và từ 27,04 - 27,69 điểm đối với nữ (tùy theo tổ hợp xét tuyển).

Ngành nghiệp vụ cảnh sát phía Nam có mức dao động từ 20,15- 23,32 điểm đối với nam (tùy theo tổ hợp xét tuyển) và từ 25,44 - 26,14 điểm đối với nữ (tùy theo tổ hợp xét tuyển)

Điểm chuẩn gửi đào tạo ngành y (tổ hợp B00) là 19,92 điểm.

Học viện An ninh nhân dân có điểm chuẩn dao động từ 20,55 - 26,72, tùy theo ngành và đối tượng thí sinh.

Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy có mức điểm chuẩn dao động từ 24,36 - 25,92 điểm.

1. Học viện Cảnh sát nhân dân

Nghiệp vụ cảnh sát

* Khu vực phía Bắc

-Đối với Nam: Tổ hợp (A01) 19,62 điểm; Tổ hợp (C03) 23 điểm; Tổ hợp(D01) 19,88 điểm.

-Đối với Nữ: Tổ hợp (A01) 27,65 điểm; Tổ hợp (C03) 27,19 điểm; Tổ hợp (D01) 27,04 điểm.

* Khu vực phía Nam

-Đối với Nam: Tổ hợp (A01) 22,91 điểm; Tổ hợp (C03) 23,32 điểm; Tổ hợp(D01) 20,15 điểm.

-Đối với Nữ: Tổ hợp (A01) 25,63 điểm; Tổ hợp (C03) 26,14 điểm; Tổ hợp (D01) 25,44 điểm.

Gửi đào tạo ngoài ngành

Tổ hợp B00: Đối với nam là 19,92.

Ngành Nghiệp vụ an ninh

* Khu vực Phía Bắc

-Đối với Nam: Tổ hợp (A01) 22,91 điểm; Tổ hợp (C03) 23,32 điểm; Tổ hợp(D01) 20,15 điểm.

-Đối với Nữ: Tổ hợp (A01) 25,63 điểm; Tổ hợp (C03) 26,14 điểm; Tổ hợp (D01) 25,44 điểm.

* Khu vực Phía Nam

-Đối với Nam: Tổ hợp (A01) 21,42 điểm; Tổ hợp (C03) 22,95 điểm; Tổ hợp(D01) 20,55 điểm.

-Đối với Nữ: Tổ hợp (A01) 26,24 điểm; Tổ hợp (C03) 25,68 điểm; Tổ hợp (D01) 26,05 điểm.

Ngành An toàn thông tin

* Khu vực Phía Bắc

-Đối với Nam: Tổ hợp (A01) 21,42 điểm; Tổ hợp (C03) 25,75 điểm.

* Khu vực Phía Nam

-Đối với Nam: Tổ hợp (A00) 24,64 điểm; Tổ hợp (A01) 21,25 điểm.

Gửi ngoài đào tạo ngành

- Đối với Nam: Tổ hợp (B00) 19,79 điểm.

2. Đại học Phòng cháy chữa cháy

Khu vực Phía Bắc

- Đối với Nam: Tổ hợp (A00) 24,9 điểm.

- Đối với Nữ: Tổ hợp (A00) 25,92 điểm.

Khu vực Phía Nam

- Đối với Nam: Tổ hợp (A00) 24,36 điểm.

- Đối với Nữ: Tổ hợp (A00) 25,6 điểm.

Chỉ xét tuyển học sinh có các môn trong tổ hợp từ 7,0 trở lên

Năm 2019, Bộ Công an xác định chỉ tiêu trúng tuyển cho từng tổ hợp. Theo đó, chỉ tiêu trúng tuyển cho tổ hợp C03 là 40%, tổ hợp A01 là 30%, tổ hợp D01 cũng là 30% trên tổng chỉ tiêu được giao.

Theo Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Bộ Công an sẽ không điều chỉnh quy định trong công tác tuyển sinh năm 2019.

Cụ thể, các năm học THPT, thí sinh phải đạt học lực loại trung bình trở lên, riêng các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển vào trường công an nhân dân phải đạt từ 7,0 trở lên. Sở dĩ Bộ Công an giữ quy định này nhằm tăng chất lượng nguồn tuyển vào trường.

Ngoài ra, các trường công an sẽ xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi THPT quốc gia (chiếm 75% điểm xét tuyển) và học bạ THPT (chiếm 25% điểm xét tuyển).

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT khẳng định, tuyển sinh, đào tạo nhân lực ngành công an, quân đội là lĩnh vực đặc thù, cần quy định riêng về tuyển sinh phù hợp. Việc tuyển sinh vào các trường này cũng là được tuyển dụng vào ngành làm việc.

Vì vậy, tuyển sinh vào các trường công an không chỉ căn cứ điểm thi (dù quan trọng), mà còn xét một số yếu tố khác nữa (sơ tuyển, xem xét về hồ sơ tư pháp, lực học và hạnh kiểm trong thời gian học THPT...). Quá trình học tập, sinh viên được cấp toàn bộ kinh phí và phải thực hiện chế độ quản lý nghiêm ngặt của lực lượng vũ trang.

Hi vọng với bài viết tổng hợp Điểm chuẩn các trường Công An ở trên giúp các em có thông tin tham khảo và chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực của bản thân, chúc các em nhiều thành công!