Niềm tin
chạm thành công !
096.152.9898 - 093.851.9898

Người có bằng bác sĩ và dược sĩ có thể được học tiếp tiến sĩ

Cập nhật: 02/03/2019 15:29 | Nhâm PT

Mới đây, Chính phủ đã công bố dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe, trong đó đưa ra các quy định về khung cơ cấu giáo dục đại học trong lĩnh vực sức khoẻ, các bậc trình độ giáo dục đại học trong đào tạo lĩnh vực sức khoẻ. Bộ Y tế đề xuất người có văn bằng bác sĩ, dược sĩ thì đạt trình độ tương đương bậc 7, vì thế có thể học tiếp lên tiến sĩ.

Người có bằng bác sĩ và dược sĩ có thể được học tiếp tiến sĩ

Các cơ sở giáo dục Đại học có đào tạo khối ngành sức khoẻ trên cả nước đều nằm trong phạm vi áp dụng các quy định của nghị định này (nếu nghị định được ban hành).

Theo dự thảo nêu rõ khung cơ cấu giáo dục Đại học trong lĩnh vực sức khoẻ, chương trình đào tạo trình độ Đại học trong lĩnh vực này phải có khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ tương đương với 4 năm học tập trung. Người tốt nghiệp trình độ đại học có thể học tiếp lên thạc sĩ theo quy định hiện hành, hoặc có thể học tiếp chương trình đào tạo chuyên khoa hoặc chuyên khoa sâu để đạt trình độ tương đương bậc 7 theo khung trình độ quốc gia nếu đáp ứng được điều kiện của chương trình đào tạo.

Bác sĩ đa khoa cần được đào tạo tập trung chất lượng hơn

Bác sĩ đa khoa cần được đào tạo tập trung chất lượng hơn

Các chương trình đào tạo ngành y khoa, ngành răng hàm mặt, ngành dược, chuyên khoa hoặc chuyên khoa sâu để đạt trình độ tương đương bậc 7 trong đào tạo lĩnh vực sức khoẻ phải có khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ, tương đương với 2 năm học tập trung và đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương bậc 7 theo khung trình độ quốc gia (không bao gồm quá trình thực hành để đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề).

Người học hoàn thành chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 được cấp bằng cử nhân. Chương trình đào tạo ngành y khoa, răng hàm mặt và ngành dược để được công nhận tương đương trình độ bậc 7 tiếp nhận người đã hoàn thành chương trình bậc 6 có khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ và đã được cấp bằng cử nhân ở ngành tương ứng.

Chương trình đào tạo y khoa, răng hàm mặt và ngành dược để được công nhận tương đương trình độ bậc 7 có khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ (không bao gồm quá trình thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề). Người học hoàn thành chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 được cấp bằng bác sĩ (đối với ngành y khoa, răng hàm mặt), được cấp bằng dược sĩ (đối với ngành dược).

Như vậy, mô hình đào tạo đại học của các ngành y khoa, răng hàm mặt, dược sẽ gồm 4 năm (để đạt trình độ tương đương bậc 6) + 2 năm (để đạt trình độ tương đương bậc 7).

Người tốt nghiệp trình độ đào tạo tương đương bậc 7 trong đào tạo lĩnh vực sức khoẻ có thể học tiếp lên tiến sĩ hoặc có thể học tiếp chương trình đào tạo chuyên khoa hoặc chuyên khoa sâu tương đương trình độ bậc 8 nếu đáp ứng được điều kiện của chương trình đào tạo.

Đào tạo dược sĩ, bác sĩ phải được Bộ Y tế cho phép?

Theo dự thảo nghị định quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe mà Chính phủ đang lấy ý kiến góp ý của dư luận xã hội, Bộ Y tế đề xuất được kiểm soát quy mô cũng như chất lượng đào tạo lĩnh vực sức khỏe của các cơ sở tham gia đào tạo nhóm ngành này trên toàn quốc.

Dự thảo nghị định, cơ sở đào tạo muốn tham gia đào tạo chuyên khoa hoặc chuyên khoa sâu (trong đó có ngành bác sĩ, dược sĩ) thì phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo, gửi về Bộ Y tế để Bộ chủ trì tổ chức thẩm định. Sau khi nhận được hồ sơ đã hoàn thiện theo yêu cầu của hội đồng thẩm định, trong vòng 15 ngày làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế phải có quyết định. Cơ sở đào tạo sẽ bị thu hồi quyết định khi cơ quan nhà nước xác định có một trong các trường hợp sau: không duy trì được các yêu cầu về đào tạo chuyên khoa hoặc chuyên khoa sâu mà Chính phủ đã quy định, có hành vi gian lận để được nhận nhiệm vụ đào tạo, vi phạm quy định về tuyển sinh, quản lý, tổ chức đào tạo, không tuyển sinh được học viên học ngành/chuyên ngành đó trong 3 năm liên tiếp.

Muốn đào tạo dược sĩ, bác sĩ phải xin phép Bộ Y tế?

Muốn đào tạo dược sĩ, bác sĩ phải xin phép Bộ Y tế?

Phạm vi áp dụng của nghị định là các cơ sở giáo dục ĐH có đào tạo khối ngành sức khỏe, các bệnh viện, các viện đủ điều kiện được giao nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa, các cơ sở thực hành đào tạo chuyên khoa lĩnh vực sức khỏe; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bộ Y tế cũng sẽ có trách nhiệm chủ trì xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra của từng ngành/chuyên ngành, quy chế tuyển sinh, quy định về chương trình, tổ chức đào tạo, đánh giá và công nhận tốt nghiệp, kiểm định chất lượng đào tạo chuyên khoa, chuyên khoa sâu.

Về tuyển sinh, các cơ sở đào tạo sẽ xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm, kế hoạch tuyển sinh gửi báo cáo Bộ Y tế xem xét và phê duyệt, sau đó mới được ban hành thông báo tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu đã được Bộ Y tế phê duyệt.

Các cơ sở đào tạo là bệnh viện hạng đặc biệt, viện/bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối, viện tuyến trung ương thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và y tế công cộng cũng được đăng ký đào tạo chuyên khoa, chuyên khoa sâu, và cũng phải đáp ứng các điều kiện nhằm đảm bảo chất lượng như về đội ngũ giảng viên cơ hữu; có các khoa, phòng, đơn vị chuyên môn bảo đảm thực hiện 100% chương trình thuộc khối kiến thức ngành/chuyên ngành của chương trình đào tạo; có hợp đồng với ít nhất 1 cơ sở đào tạo đang đào tạo chuyên khoa, chuyên khoa sâu để bảo đảm thực hiện các môn học/học phần thuộc khối kiến thức cơ sở, hỗ trợ trong trường hợp bệnh viện, viện không có đủ người đáp ứng điều kiện để giảng dạy các môn học/học phần đó.

Khi đã hội tụ đủ các điều kiện, các trường đại học, các bệnh viện, viện phải làm hồ sơ xin phép Bộ Y tế thì mới được nhận nhiệm vụ đào tạo. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng sẽ quy định về việc cấp và quản lý văn bằng đào tạo chuyên khoa, chuyên khoa sâu (trong đó có các văn bằng bác sĩ, dược sĩ).

GS Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, cho biết ông ủng hộ việc nhà nước cần thể hiện vai trò kiểm soát với chất lượng đầu ra cũng như đầu vào trong đào tạo nhân lực lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt là với các ngành y khoa, ngành dược. “Nhưng việc quản lý nên đưa về một đầu mối, cụ thể là Bộ GD-ĐT, thì hợp lý. Bộ Y tế không cần phải kiểm soát nữa bởi để đưa ra các quy định liên quan tới tuyển sinh, đào tạo của nhóm ngành sức khỏe, chắc chắn Bộ GD-ĐT đã phải lĩnh hội ý kiến của Bộ Y tế.

GS Hóa góp ý và nhấn mạnh: “Tôi ủng hộ việc đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực ngành sức khỏe. Nhưng không nhất thiết phải 2 cơ quan cấp bộ cùng kiểm soát. Các yêu cầu thì Bộ Y tế đưa ra, Bộ GD-ĐT chấp nhận. Bộ GD-ĐT căn cứ vào các điều kiện của Bộ Y tế mà kiểm tra thì tốt hơn”.

Nguồn: https://thanhnien.vn/