Niềm tin
chạm thành công !
096.152.9898 - 093.851.9898

Đề thi thử THPTQG 2020 môn GDCD có đáp án của trường THPT Yên Lạc 2

Cập nhật: 21/04/2020 10:39 | Trần Thị Mai

Dưới đây là đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Giáo dục công dân của Trung học phổ thông Yên Lạc 2 tỉnh Vĩnh Phúc mà các em có thể tham khảo và thử sức làm tại nhà. Mong rằng những nội dung này sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia.

Đề thi thử THPTQG 2020 môn GDCD có đáp án của trường THPT Yên Lạc 2

Thời gian làm bài đối với đề thi thử môn Giáo dục công dân là 50 phút với 40 câu hỏi, không kể thời gian giao đề. Các em học sinh hoàn toàn có thể  thử sức sau đó đối chiếu bài làm với bảng đáp án bên dưới.

Hãy cùng tham khảo đề thi thử môn GDCD trường THPT Yên Lạc 2 được Ban tư vấn Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn  sưu tầm dưới đây:

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

 

Đề thi gồm 4 trang

KÌ THI THỬ THPTQG LẦN 1 NĂM HỌC 2020- 2021

ĐỀ THI MÔN: Giáo dục công dân

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề thi 570

 
Câu 81: Người ở độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng?

A. Từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi                                                          B. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
C. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi                                                          D. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi

Câu 82: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

A. các quy tắc quản lý nhà nước.                                                           B. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
C. các quan hệ lao động.                                                                        D. Các quan hệ ̣công vụ nhà nước

Câu 83: Có mấy loại vi phạm pháp luật ?

A.    Sáu loại.
B.    Ba loại.
C.    Năm loại.
D.    Bốn loại.

Câu 84: Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết thì
 
A. vi phạm kỉ luật.                B. vi phạm hình sự.                  C. vi phạm dân sự.                 D. vi phạm hành chính.
 
Câu 85: Quy phạm pháp luật luôn thể hiện các quan niệm về đạo đức có tính chất phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội nói lên mối quan hệ giữa

A. đạo đức và lối sống.     B. đạo đức và phong tục tập quán.    C. đạo đức và kinh tế.   D. đạo đức và pháp luật.

Câu 86: Cứ sáng thứ 7 hằng tuần, nhân dân khu dân cư M lại tập trung làm vệ sinh đường phố. Việc làm của nhân dân khu dân cư M là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.      B. Tuân thủ pháp luật.                        C. Thi hành pháp luật.    D. Sáng kiến pháp luật.

Câu 87: Người nào sau đây là người không có năng lực trách nhiệm pháp lí?

A. Say rượu                     B. Bị ép buộc                                      C. Bị bệnh tâm thần        D. Bị dụ dỗ

Câu 88: Ngày 22 tháng 5 năm 2016 chính quyền địa phương cả nước tổ chức cho nhân dân tham gia bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Việc làm trên nhằm phát huy quyền nào dưới đây của nhân dân?

A. Dân chủ.                     B. Công bằng.                                     C. Tự do.                         D. Bình đẳng.

Câu 89: Trường hợp nào dưới đây thuộc hình thức áp dụng pháp luật?

A.    Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật quy định phải làm.
B.    Cá nhân, tổ chức không làm những việc pháp luật cấm.
C.    Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật cho phép.
D.    Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ.

Câu 90: Để quản lí xã hội bằng pháp luật một cách hiệu quả, nhà nước cần phải ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội, đưa pháp luật vào đời sống của từng người dân và của toàn xã hội. Nội dung này nói lên

A. vai trò của pháp luật.

B. ý nghĩa của pháp luật.

C. nội dung của pháp luật.

D. đẳng cấp của pháp luật.

Câu 91: Do mâu thuẫn cá nhân mà N đánh M gây tổn hại sức khỏe tới 15%. Hành vi của N là vi phạm

A.    hành chính.
B.    dân sự.
C.    hình sự.
D.    kỷ luật.
 
Câu 92: A yêu B nhưng B lại yêu C nên A hận B định tìm cách trả thù. Nếu là bạn của A, em sẽ lựa chọn cách xử sự nào cho phù hợp với pháp luật?
 
A.    Khuyên A nên đánh cả C và
B.    Khuyên A nên đánh C.
C.    Khuyên A không đánh người vì vi phạm pháp luâṭ.
D.    Không quan tâm vì đó là chuyêṇ của A.

Câu 93: Pháp luật mang tính quyền lực bắt buộc chung vì pháp luật

A. được hình thành từ đạo đức.                                                             B. được hình thành từ xã hội.
C. do nhà nước ban hành.                                                                      D. do người dân xây dưng

Câu 94: Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định “... cha mẹ không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội” là thể hiện mối quan hệ nào dưới đây ?

A. Giữa pháp luật với đạo đức.                                                               B. Giữa pháp luật với gia đình.
C. Giữa gia đình với đạo đức.                                                                 D. Giữa đạo đức với xã hội.

Câu 95: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà
nhà nước là đại diện thể hiên ban̉   chât́  naò   sau đây của phaṕ   luâṭ?

A. Bản chất kinh tế.                                   B. Bản chất xã hôị .         C. Bản chất chính trị.       D. Bản chất giai cấp .

Câu 96: Hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm được quy định trong

A. Luật Phòng, chống tệ nạn xã hội           B. Bộ luật Hình sự.          C. Luật Hành chính.        D. Luật An ninh Quốc gia.

Câu 97: Công ty mì gói A đã sử dụng hình ảnh của một ca sỹ để quảng cáo cho sản phẩm của mình mà chưa được sự đồng ý của ca sỹ đó. Hành vi của công ty mì gói A là loại vi phạm nào dưới đây ?

A. Vi phạm dân sự.                 B. Vi phạm hành chính.                  C. Vi phạm kỷ luật.                    D. Vi phạm hình sự.

Câu 98: Mây 15 tuổi, người dân tộc H’Mông, trên đường đi học về đã bị Ba cùng nhóm bạn của mình bắt cóc về làm vợ. Nếu chứng kiến sự việc, em sẽ xử lí như thế nào?

A. Báo cho gia đình B.    B. Bỏ đi vì đó là phong tục của họ.     C. Giải thích cho Ba hiểu.     D. Báo cơ quan chức năng.

Câu 99: Hình thức chịu trách nhiệm kỉ luật nào sau đây không đúng đối với công chức khi vi phạm?

A. Trục xuất.                   B. Cảnh cáo.                                        C. Chuyển công tác.             D. Khiển trách.

Câu 100: Thực hiện pháp luật là hành vi

A. thiện chí của cá nhân, tổ chức.                                                C. tự nguyện của mọi người. 

B. hợp pháp của cá nhân, tổ chức.                                              D. dân chủ trong xã hội.

Câu 101: Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để đưa ra quyết định phát sinh chấm dứt hoặc thay đổi các quyền nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức là

A. sử dụng pháp luật.               B. thi hành pháp luật.                C. tuân thủ pháp luật.               D. áp dụng pháp luật.
 
Câu 102: Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ làm những gì mà pháp luật

A. cho phép làm.                      B. bắt buộc phải làm.                 C. quy định phải làm.                D. khuyến khích làm.

Câu 103: Vai trò của pháp luật được thể hiện như thế nào đối với công dân?

A.    Bảo vệ mọi lợi ích của công dân.
B.    Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
C.    Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân.
D.    Bảo vê ̣lợi ích tuyệt đối của công dân.

Câu 104: Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dưới sự lãnh đạo của

A. Đảng Cộng Sản Việt Nam.                                                                   B. Hội đồng nhân dân các cấp.
C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam                                                                  D. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Câu 105: Khái niệm hiện đại hóa xuất hiện trong cuộc cách mạng nào?

A. Hậu công nghiệp.             B. Kỹ thuật lần thứ nhất.           C. Xanh trong nông nghiệp.           D. Kỹ thuật lần thứ hai.

Câu 106: Sản xuất của cải vật chất có vai trò là

A. động lực thúc đẩy xã hội phát triển.                                                 B. cơ sở tồn tại của xã hội.
C. nền tảng của xã hội loài người.                                                       D. cơ sở cho sự tồn tại của Nhà nước.

Câu 107: Ông N thuê nhà của ông L nhưng không đóng tiền thuê nhà đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng. Ông N có hành vi

A. vi phạm dân sự.           B. vi phạm kỷ luật.              C. vi phạm hành chính.               D. vi phạm hình sự.

Câu 108: Việc làm nào sau đây nhằm bảo vệ tài nguyên và môi trường?

A. Săn bắt các động vật quý hiếm.                                                      B. Khai thác thủy sản bằng chất nổ.
C. Đốt rừng làm rẫy.                                                                            D. Trồng cây gây rừng.

Câu 109: Đối tượng bị xử phạt vi phạm kỷ luật là

A. công dân.                         B. cán bộ, công chức.                          C. học sinh.                         D. cơ quan, tổ chức.

Câu 110: Năng lực trách nhiệm pháp lí của cá nhân bao gồm

A. độ tuổi và nhận thức.       B. độ tuổi và trình độ.                          C. độ tuổi và hành vi.           D. nhận thức và hành vi.

Câu 111: Nhiệm vụ nào của chính sách quốc phòng và an ninh là trọng yếu và thường xuyên?

A. Bảo vệ Tổ quốc.                                                              B. Xây dựng Tổ quốc.
C. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.                        D. Xây dựng lực lượng an ninh nhân dân.

Câu 112: Đến hạn nộp tiền điện mà X vẫn không nộp. Vậy X không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Sử dụng pháp luật.           B. Thi hành pháp luật.             C. Tuân thủ pháp luật.           D. Áp dụng pháp luật.

Câu 113: Hệ thống quy tắc xử sự chung áp dụng cho mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội được gọi là

A. chủ trương                        B. pháp luật.                             C. văn bản.                            D. chính sách

Câu 114: Công ty sản xuất gạch men X không áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường nên đã bị Cảnh sát môi trường lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Hành vi xử phạt của Cảnh sát môi trường là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây ?

A. Thi hành pháp luật.           B. Cưỡng chế pháp luật.           C. Áp dụng pháp luật.           D. Bảo đảm pháp luật.
 
Câu 115: Bạn B bắt trộm gà của người khác. Vậy bạn B vi pham

A. nghĩa vụ, pháp luật.           B. đạo đức.                              C. nội quy, đạo đức.               D. pháp luật, đạo đức.
 
Câu 116: Trong một lần đi tham quan thực tế do nhà trường tổ chức tại công ty Toyota Việt Nam. Bạn A đang băn khoăn không biết công ty này có phải là của tư bản nước ngoài hay là có sự liên kết giữa kinh tế nhà nước với tư bản nước ngoài. Nếu là bạn của A, em hãy giúp bạn ấy chọn ra câu trả lời đúng cho băn khoăn của mình?

A. Kinh tế tập thể.                                                                                      B. Kinh tế tư bản tư nhân.
C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.                                                       D. Kinh tế tư bản Nhà nước

Câu 117: Bố mẹ X sợ con vất vả nên đã nhờ người xin hoãn nghĩa vụ quân sự giúp con. Là em trai của X, em lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Không có ý kiến gì vì không phải việc của mình.
B. Đồng ý với gia đình vì sợ anh trai sẽ vất vả khi nhập ngũ.
C. Tùy thuộc vào ý kiến số đông của các thành viên trong gia đình.
D. Không đồng ý với gia đình vì đó là hành vi trốn tránh nghĩa vụ công dân.

Câu 118: A bắt trộm gà bi ̣công an xử phạt hành chính là thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

A. Tính quyền lực bắt buộc chung.                                                                 B. Tính cưỡng chế.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.                                                         D. Tính quy phạm phổ biến.
 
Câu 119: Bất kì ai trong điều kiện hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định phản ánh đăc trưng cơ bản nào của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.                                                          B. Tính cưỡng chế.
C. Tính quy phạm phổ biến.                                                                            D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
 
Câu 120: Luật hôn nhân gia đình quy định điều kiện kết hôn, li hôn phản ánh đăc trưng nào của pháp luật
 
A. Tính quyền lưc bắt buộc chung.                                                              B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính xã hội rộng lớn.                                                                               D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức 

--------------Hết--------------- 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÔN GDCD TRƯỜNG YÊN LẠC 2 (MÃ ĐỀ 570)

81

C

91

C

101

D

111

A

82

B

92

C

102

C

112

B

83

D

93

C

103

B

113

B

84

B

94

A

104

A

114

C

85

D

95

D

105

D

115

D

86

C

96

B

106

B

116

C

87

C

97

A

107

A

117

D

88

A

98

D

108

D

118

A

89

D

99

A

109

B

119

C

90

A

100

B

110

A

120

B

--------------------- HẾT -------------------------