Niềm tin
chạm thành công !
096.152.9898 - 093.851.9898

Thí sinh phải ngồi cách nhau 1,2 m theo hàng ngang khi thi tốt nghiệp THPT 2020

Cập nhật: 25/05/2020 15:42 | Trần Thị Mai

Đây là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đang lấy ý kiến rộng rãi từ nhân dân.

Thí sinh phải ngồi cách nhau 1,2 m theo hàng ngang khi thi tốt nghiệp THPT 2020

Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 quy định về lập danh sách thí sinh dự thi và xếp phòng thi, ở mỗi Hội đồng thi (có một mã riêng và được thống nhất trong toàn quốc), việc lập danh sách thí sinh dự thi được thực hiện theo từng Điểm thi như sau:

Lập danh sách tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại Điểm thi theo thứ tự A, B, C... của tên thí sinh để gán số báo danh; lập danh sách thí sinh theo thứ tự A, B, C... của tên thí sinh theo từng bài thi để xếp phòng thi;

Mỗi thí sinh có một số báo danh duy nhất; số báo danh của thí sinh gồm mã của Hội đồng thi có 2 chữ số và 06 chữ số tiếp theo được đánh tăng dần, liên tục từ 000001 đến hết số thí sinh của Hội đồng thi, đảm bảo không có thí sinh trùng số báo danh.

Về xếp phòng thi, thí sinh tự do, thí sinh GDTX được bố trí dự thi chung với thí sinh Giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi tại một số Điểm thi do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định, đảm bảo có ít nhất 60% thí sinh giáo dục THPT trong tổng số thí sinh của Điểm thi (trong trường hợp đặc biệt cần phải có ý kiến của Bộ GD&ĐT).

Phòng thi được xếp theo bài thi, mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh và phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 02 thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2 m theo hàng ngang;

Riêng phòng thi cuối cùng của buổi thi Ngoại ngữ ở mỗi Điểm thi được xếp các thí sinh dự thi bài thi Ngoại ngữ khác nhau, nhưng phải thu bài riêng theo từng bài thi Ngoại ngữ.

Số phòng thi của mỗi Hội đồng thi được đánh theo thứ tự tăng dần; mỗi phòng thi có Danh sách ảnh của thí sinh trong phòng thi;

Trước cửa phòng thi, phải niêm yết Danh sách thí sinh trong phòng thi của từng buổi thi và trách nhiệm thí sinh theo quy định của Quy chế thi.

Trường Cao đẳng Y Dược Hồ Chí Minh sưu tầm