Niềm tin
chạm thành công !
096.152.9898 - 093.851.9898

Rà soát và điều chỉnh tổ chức thi tuyển THPT Quốc gia

Cập nhật: 23/08/2018 08:39 | Thu Hương

Để kiểm soát tốt hơn chất lượng đào tạo, Thủ tướng chính phủ đã yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát lại các quy chế và cách thức tổ chức chấm điểm Kỳ thi THPT Quốc gia.

Rà soát và điều chỉnh tổ chức thi tuyển THPT Quốc gia

Rà soát điều chỉnh thi tuyển THPT Quốc gia

Trong năm 2018, nhiều tỉnh bị phát hiện có sai phạm trong công tác chấm điểm thi THPT đặc biệt là tại Hà Giang. Đã ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh của nhiều trường Đại học, Cao đẳng. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng kết quả, Thủ tướng chính phủ đã yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát lại toàn bộ các khâu trong quy trình tổ chức kỳ thi nhất là khâu coi thi, chấm thi. Từ đó, hoàn thiện quy chế thi và đưa ra những giải pháp khắc phục, xử lý đối với những trường hợp có kết luận về việc vi phạm thay đổi điểm thi.

sai phạm chấm thi hà giang

Thống kê số lượng bài thi bị sai phạm tại Hà Giang

Những tỉnh sai phạm quy chế thi, thủ tướng chính phủ phê bình nghiêm khắc, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng Ban chỉ đạo, tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định nhà nước.

-- Thông tin 4 chàng đạt thủ khoa khối A năm 2018

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng cần phải đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáp dục theo tiêu chuẩn quốc tế, trong nước và tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng. Đồng thời Bộ cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo Đại học cũng xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng, tập trung kiểm định các chương trình đào tạo

bộ quyết định rà soát lại quy chế thi tuyển

Bộ GD&ĐT thực hiện rà soát điều chỉnh Kỳ thi THPT Quốc gia

Quy trình chấm trắc nghiệm trong Kỳ thi THPT Quốc gia

Bước 1: Bảo quản bài thi 

Bài thi sau khi nộp sẽ bỏ vào tủ, thùng,..phải được khóa, niêm phong và chìa khóa do ban thư ký giữ. Trong những lần đóng, mở phải có sự giám sát, chứng kiến của công an và ủy viên Ban thư ký hội đồng thi.

Bước 2: Quét Phiếu TLTN

- Những thành viên xử lý phiếu không được mang thoe bút chì, tẩy vào phòng chấm thi và không sửa chữa, thêm bớt bằng bất kỳ lý do gì 

- Sau khi quét, Phiếu TLTN lại được niêm phong, lưu giữ và bảo mật tại đơn vị.

- Các tệp dự liệu quét nào thi gốc được xuất từ phần mềm, đảm bảo cấu trúc, yêu cầu của Bộ GD&ĐT, được ghi vào 2 đĩa CD giống nhau (gọi là đĩa CD1), dán niêm phong, có chữ ký của bộ phận giám sát; một đĩa giao cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu giữ, một đĩa gửi chuyển phát nhanh về Bộ GD&ĐT.

Bước 3: Xử lý bài thi và chấm thi

-  Sau khi niêm phong CD1, các đơn vị mở niêm phong tệp dữ liệu do Cục quản lý chất lượng gửi đến xử lý bài thi và chấm thi chính thức.

-  Điểm của bài thi tổ hợp là trung bình cộng điểm của các môn thi thành phần, quy về thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Điểm của các bài thi độc lập và điểm của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp được quy về thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bước 4: Lưu trữ kết quả thi

 Kết quả chấm thi chính thức của các bài thi trắc nghiệm được ghi vào 2 đĩa CD giống nhau (gọi là đĩa CD2), dán niêm phong, có chữ ký của những cán bộ giám sát; một đĩa giao cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu giữ, một đĩa gửi về Cục QLCL.

Bước 5: Cập nhật và công bố điểm.