• Hotline:
     096.152.9898

Tin Tức

Các quy định chức danh nghề nghiệp ngành y tế

Có nhiều bạn đang tìm hiểu về cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong ngành Y tế. Hãy cùng Ban tư vấn tuyển sinh của nhà trường theo dõi bài chia sẻ dưới đây để tìm hiểu chi tiết hơn một số quy định về chức danh nghề nghiệp ngành Y. Cùng đón đọc nhé!  

Các quy định chức danh nghề nghiệp ngành y tế

Những căn cứ để ban hành Quy định về chức danh nghề nghiệp ngành Y:

Trong ngành Y tế, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ đã tiến hành thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và đưa ra định hướng để xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

  • Căn cứ thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015  thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ  y học dự phòng, y sĩ;
  • Căn cứ thông tư số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015  thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng;
  • Căn cứ thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015  thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;
  • Căn cứ thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015  thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược;

Dưới đây là một số tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp ngành Y:

BÁC SĨ

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng

NCKH

Thời gian giữ CDNN

I

V.08.01.01

 

-BSCKII

-TS y học

bậc 4

(B2)

Cơ bản

Bác sĩ cao cấp

( hạng I)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp Bộ.

- Hoặc chủ nhiệm 2 đề tài cấp CS

- BS chính (hạngII): 6 năm

II

V.08.01.02

 

-BSCKI

-ThS y học

bậc 3

(B1)

Cơ bản

Bác sĩ chính

(hạng II)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp cơ sở.

 

BS (hạngIII):

+ 9năm(CKI,Ths)

+ 6năm (CKII,TS,BS nội trú)

III

V.08.01.03

 

-BS

bậc 2 (A2)

Cơ bản

 

 

 

>> Tham khảo: Cách tính lương ngành Y tế

quy-dinh-hang-chuc-danh-cua-nganh-y-te
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế

BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng CDNN

NCKH

Thời gian giữ CDNN

I

V.08.02.04

 

-BSCKII

-TS y học YHDP

bậc 4

(B2)

Cơ bản

Bác sĩ YHDP cao cấp

( hạng I)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp Bộ.

- Hoặc chủ nhiệm 2 đề tài cấp CS

- BS YHDP chính (hạngII): 6 năm

II

V.08.02.05

 

-BSCKI

-ThS YHDP

bậc 3

(B1)

Cơ bản

Bác sĩ YHDP chính

(hạng II)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp cơ sở.

 

BS YHDP (hạngIII):

+ 9năm (CKI,Ths)

+ 6năm (CKII,TS,BS nội trú)

III

V.08.02.06

 

-BSĐK

-BSYHDP

bậc 2 (A2)

Cơ bản

 

 

 

Y SĨ

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng CDNN

NCKH

Thời gian giữ CDNN

IV

V.08.03.07

 

-Y sĩ

bậc 1

(A1)

Cơ bản

 

 

 

>> Xem thêm: Bạn đang băn khoăn có nên học ngành xét nghiệm hay không?, vậy thì nên tìm hiểu thật kỹ ngành trước khi quyết định.

Y TẾ CÔNG CỘNG

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng CDNN

NCKH

Thời gian giữ CDNN

I

V.08.04.08

 

-CKII

-TS

YTCC or YHDP

bậc 4

(B2)

Cơ bản

YTCC cao cấp

( hạng I)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp Bộ.

- Hoặc chủ nhiệm 2 đề tài cấp CS

- YTCC chính (hạngII): 6 năm

II

V.08.04.09

 

-CKI

-ThS

YTCC or YHDP

bậc 3

(B1)

Cơ bản

YTCC chính

(hạng II)

- Chù nhiệm or tham gia chính đề tài cấp cơ sở.

 

YTCC (hạngIII):

9năm

III

V.08.04.10

 

- ĐH YTCC

- BS YHDP

bậc 2 (A2)

Cơ bản

 

 

 

ĐIỀU DƯỠNG

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng CDNN

NCKH

Thời gian giữ CDNN

II

V.08.05.11

 

-CKI

-ThS

Điều dưỡng

bậc 3

(B1)

Cơ bản

Điều dưỡng

( hạng II)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp cơ sở.

 

- Điều dưỡng (hạngIII): 9 năm

III

V.08.05.12

 

-ĐH

Điều dưỡng

bậc 2

(A2)

Cơ bản

 

 

 

ĐD (hạngIV):

+ 2năm (ĐDCĐ)

+ 3năm (ĐDTC)

IV

V.08.05.13

 

-ĐDTC

-ĐDCĐ

 

bậc 1 (A1)

Cơ bản

 

 

 

HỘ SINH

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng CDNN

NCKH

Thời gian giữ CDNN

II

V.08.06.14

 

-BSCKI

-ThS y

Hộ sinh

bậc 3

(B1)

Cơ bản

Hộ sinh

( hạng II)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp cơ sở.

 

- Hộ sinh (hạngIII): 9 năm

III

V.08.06.15

 

-CN Hộ sinh

 

bậc 2

(A2)

Cơ bản

 

 

Hộ sinh (hạngIV):

+ 2năm (HSCĐ)

+ 3năm (HSTC)

IV

V.08.06.16

 

-BSĐK

-BSYHDP

bậc 1 (A1)

Cơ bản

 

 

 

KỸ THUẬT Y

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng CDNN

NCKH

Thời gian giữ CDNN

II

V.08.07.17

 

-ThS

KT y học

bậc 3

(B1)

Cơ bản

Kỹ thuật y học

( hạng II)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp cơ sở.

 

KTY (hạngIII):

9 năm

III

V.08.07.18

 

ĐH

KT y học

 

bậc 2

(A2)

Cơ bản

(Nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y dược khác phải có CC đào tạo KTY)

 

KTY(hạngIV):

+ 2năm (KTYCĐ)

+ 3năm (KTYTC)

IV

V.08.07.19

 

KTY TC trở lên

bậc 1 (A1)

Cơ bản

(Nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y dược khác phải có CC đào tạo KTY)

 

 

DƯỢC SĨ

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng

NCKH

Thời gian giữ CDNN

I

V.08.08.20

 

-CKII

-TS

dược học

bậc 4

(B2)

Cơ bản

Dược sĩ

cao cấp

( hạng I)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp Bộ.

- Hoặc chủ nhiệm 2 đề tài cấp CS

- DS chính (hạngII): 6 năm

II

V.08.08.21

 

-CKI

-ThS

dược học

bậc 3

(B1)

Cơ bản

Dược sĩ chính

(hạng II)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp cơ sở.

 

DS (hạngIII):

+ 9năm(CKI,Ths)

+ 6năm (CKII,TS,BS nội trú)

III

V.08.08.22

 

-Dược ĐH

bậc 2 (A2)

Cơ bản

 

 

DS (hạngIV):

+ 2năm (DSCĐ)

+ 3năm (DSTC)

IV

V.08.08.22

 

-Dược TC

bậc 1 (A1)

Cơ bản

 

 

 

Trên đây là nội dung quy định chức danh nghề nghiệp ngành y tế. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV. Trường Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn sẽ thường xuyên cập nhật các tin tức y dược khác cùng chuyên mục. Bạn đọc hãy thường xuyên ghé trang và đón đọc nhé!

Còn rất nhiều trường Đại học tuyển bổ sung khối ngành Y, Dược

Còn rất nhiều trường Đại học tuyển bổ sung khối ngành Y, Dược

Hôm qua và hôm nay hàng loạt trường đại học (ĐH) khu vực phía Nam và cả phía Bắc tiếp tục xét tuyển bổ sung đợt 2 cho ngành y, dược và các ngành...


Nhiều hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhiều hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 26-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, phát động phong trào thi đua yêu nước, đón nhận các danh...


Đáp án 24 mã đề môn Giáo dục Công dân Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (tham khảo)

Đáp án 24 mã đề môn Giáo dục Công dân Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (tham khảo)

Đáp án đề thi môn Giáo dục Công dân THPT Quốc gia 2020 đầy đủ 24 mã đề.


Gần 100 người nhập viện mỗi ngày vì tiếp xúc với kiến ba khoang

Gần 100 người nhập viện mỗi ngày vì tiếp xúc với kiến ba khoang

Khoảng 2 tuần gần đây, mỗi ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận gần 100 bệnh nhân đến khám do tiếp xúc với kiến ba...


Hệ lụy không ngờ từ phong trào “anti-vaccine”

Hệ lụy không ngờ từ phong trào “anti-vaccine”

Những năm gần đây, phong trào “anti-vaccine” đã diễn ra mạnh mẽ tại nhiều nơi trên thế giới trong đó có cả Việt Nam. Phong trào phản đối văcxin có...


Đăng ký trực tuyến