• Hotline:
     096.152.9898

Tin Tức

Các quy định chức danh nghề nghiệp ngành y tế

Có nhiều bạn đang tìm hiểu về cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong ngành Y tế. Hãy cùng Ban tư vấn tuyển sinh của nhà trường theo dõi bài chia sẻ dưới đây để tìm hiểu chi tiết hơn một số quy định về chức danh nghề nghiệp ngành Y. Cùng đón đọc nhé!  

Các quy định chức danh nghề nghiệp ngành y tế

Những căn cứ để ban hành Quy định về chức danh nghề nghiệp ngành Y:

Trong ngành Y tế, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ đã tiến hành thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và đưa ra định hướng để xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

  • Căn cứ thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015  thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ  y học dự phòng, y sĩ;
  • Căn cứ thông tư số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015  thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng;
  • Căn cứ thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015  thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;
  • Căn cứ thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015  thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược;

Dưới đây là một số tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp ngành Y:

BÁC SĨ

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng

NCKH

Thời gian giữ CDNN

I

V.08.01.01

 

-BSCKII

-TS y học

bậc 4

(B2)

Cơ bản

Bác sĩ cao cấp

( hạng I)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp Bộ.

- Hoặc chủ nhiệm 2 đề tài cấp CS

- BS chính (hạngII): 6 năm

II

V.08.01.02

 

-BSCKI

-ThS y học

bậc 3

(B1)

Cơ bản

Bác sĩ chính

(hạng II)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp cơ sở.

 

BS (hạngIII):

+ 9năm(CKI,Ths)

+ 6năm (CKII,TS,BS nội trú)

III

V.08.01.03

 

-BS

bậc 2 (A2)

Cơ bản

 

 

 

>> Tham khảo: Cách tính lương ngành Y tế

quy-dinh-hang-chuc-danh-cua-nganh-y-te
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế

BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng CDNN

NCKH

Thời gian giữ CDNN

I

V.08.02.04

 

-BSCKII

-TS y học YHDP

bậc 4

(B2)

Cơ bản

Bác sĩ YHDP cao cấp

( hạng I)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp Bộ.

- Hoặc chủ nhiệm 2 đề tài cấp CS

- BS YHDP chính (hạngII): 6 năm

II

V.08.02.05

 

-BSCKI

-ThS YHDP

bậc 3

(B1)

Cơ bản

Bác sĩ YHDP chính

(hạng II)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp cơ sở.

 

BS YHDP (hạngIII):

+ 9năm (CKI,Ths)

+ 6năm (CKII,TS,BS nội trú)

III

V.08.02.06

 

-BSĐK

-BSYHDP

bậc 2 (A2)

Cơ bản

 

 

 

Y SĨ

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng CDNN

NCKH

Thời gian giữ CDNN

IV

V.08.03.07

 

-Y sĩ

bậc 1

(A1)

Cơ bản

 

 

 

>> Xem thêm: Bạn đang băn khoăn có nên học ngành xét nghiệm hay không?, vậy thì nên tìm hiểu thật kỹ ngành trước khi quyết định.

Y TẾ CÔNG CỘNG

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng CDNN

NCKH

Thời gian giữ CDNN

I

V.08.04.08

 

-CKII

-TS

YTCC or YHDP

bậc 4

(B2)

Cơ bản

YTCC cao cấp

( hạng I)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp Bộ.

- Hoặc chủ nhiệm 2 đề tài cấp CS

- YTCC chính (hạngII): 6 năm

II

V.08.04.09

 

-CKI

-ThS

YTCC or YHDP

bậc 3

(B1)

Cơ bản

YTCC chính

(hạng II)

- Chù nhiệm or tham gia chính đề tài cấp cơ sở.

 

YTCC (hạngIII):

9năm

III

V.08.04.10

 

- ĐH YTCC

- BS YHDP

bậc 2 (A2)

Cơ bản

 

 

 

ĐIỀU DƯỠNG

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng CDNN

NCKH

Thời gian giữ CDNN

II

V.08.05.11

 

-CKI

-ThS

Điều dưỡng

bậc 3

(B1)

Cơ bản

Điều dưỡng

( hạng II)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp cơ sở.

 

- Điều dưỡng (hạngIII): 9 năm

III

V.08.05.12

 

-ĐH

Điều dưỡng

bậc 2

(A2)

Cơ bản

 

 

 

ĐD (hạngIV):

+ 2năm (ĐDCĐ)

+ 3năm (ĐDTC)

IV

V.08.05.13

 

-ĐDTC

-ĐDCĐ

 

bậc 1 (A1)

Cơ bản

 

 

 

HỘ SINH

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng CDNN

NCKH

Thời gian giữ CDNN

II

V.08.06.14

 

-BSCKI

-ThS y

Hộ sinh

bậc 3

(B1)

Cơ bản

Hộ sinh

( hạng II)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp cơ sở.

 

- Hộ sinh (hạngIII): 9 năm

III

V.08.06.15

 

-CN Hộ sinh

 

bậc 2

(A2)

Cơ bản

 

 

Hộ sinh (hạngIV):

+ 2năm (HSCĐ)

+ 3năm (HSTC)

IV

V.08.06.16

 

-BSĐK

-BSYHDP

bậc 1 (A1)

Cơ bản

 

 

 

KỸ THUẬT Y

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng CDNN

NCKH

Thời gian giữ CDNN

II

V.08.07.17

 

-ThS

KT y học

bậc 3

(B1)

Cơ bản

Kỹ thuật y học

( hạng II)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp cơ sở.

 

KTY (hạngIII):

9 năm

III

V.08.07.18

 

ĐH

KT y học

 

bậc 2

(A2)

Cơ bản

(Nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y dược khác phải có CC đào tạo KTY)

 

KTY(hạngIV):

+ 2năm (KTYCĐ)

+ 3năm (KTYTC)

IV

V.08.07.19

 

KTY TC trở lên

bậc 1 (A1)

Cơ bản

(Nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y dược khác phải có CC đào tạo KTY)

 

 

DƯỢC SĨ

HẠNG

MÃ SỐ

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ

(BẰNG CẤP)

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ

bồi dưỡng

NCKH

Thời gian giữ CDNN

I

V.08.08.20

 

-CKII

-TS

dược học

bậc 4

(B2)

Cơ bản

Dược sĩ

cao cấp

( hạng I)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp Bộ.

- Hoặc chủ nhiệm 2 đề tài cấp CS

- DS chính (hạngII): 6 năm

II

V.08.08.21

 

-CKI

-ThS

dược học

bậc 3

(B1)

Cơ bản

Dược sĩ chính

(hạng II)

- Chù nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính đề tài cấp cơ sở.

 

DS (hạngIII):

+ 9năm(CKI,Ths)

+ 6năm (CKII,TS,BS nội trú)

III

V.08.08.22

 

-Dược ĐH

bậc 2 (A2)

Cơ bản

 

 

DS (hạngIV):

+ 2năm (DSCĐ)

+ 3năm (DSTC)

IV

V.08.08.22

 

-Dược TC

bậc 1 (A1)

Cơ bản

 

 

 

Trên đây là nội dung quy định chức danh nghề nghiệp ngành y tế. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV. Trường Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn sẽ thường xuyên cập nhật các tin tức y dược khác cùng chuyên mục. Bạn đọc hãy thường xuyên ghé trang và đón đọc nhé!

Họp báo vụ cây cổ thụ đổ đè chết học sinh: Hiệu trưởng nghẹn ngào nhận trách nhiệm

Họp báo vụ cây cổ thụ đổ đè chết học sinh: Hiệu trưởng nghẹn ngào nhận trách nhiệm

"Sự cố đáng tiếc xảy ra nhà trường không mong muốn, nhưng sự cố xảy ra rồi thì mình phải chấp nhận thôi", Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng nghẹn...


Thời tiết kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Sẽ đan xen mưa giông và nắng nóng gay gắt

Thời tiết kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Sẽ đan xen mưa giông và nắng nóng gay gắt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin chi tiết về thời tiết từng vùng trên cả nước 3 ngày thi THPT quốc gia năm 2019 (từ...


Kết thúc dịch AIDS vào năm 2030 là rất khó

Kết thúc dịch AIDS vào năm 2030 là rất khó

Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm khống chế lây lan của HIV/AIDS, nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Để tiến tới mục...


Nhiều trường ĐH công lập và ngoài công lập tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu

Nhiều trường ĐH công lập và ngoài công lập tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu

Sau khi kết thúc đợt 1 xét tuyển đại học, hầu hết các trường đại học đã hoàn tất công tác tuyển sinh để chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên sau đợt...


Bôi thuốc "dân tộc" vô, toàn thân sưng vù, nứt da, đóng vảy...

Bôi thuốc "dân tộc" vô, toàn thân sưng vù, nứt da, đóng vảy...

"Mỹ phẩm thiên nhiên được rất nhiều anh chị em tin dùng", "đảm bảo không gây tổn thương"... Hết mụn ngay, da sẽ sáng đẹp, hồng hào, căng bóng, mịn....


Đăng ký trực tuyến