Niềm tin
chạm thành công !
096.152.9898 - 093.851.9898

Công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đang được đẩy mạnh

Cập nhật: 08/01/2019 07:19 | Thu Hương

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội đã được chính phủ, Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, có nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tốt.

Công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đang được đẩy mạnh

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội đang được đẩy mạnh 

Tuy nhiên hiện nay tình hình tội phạm ma túy, mại dâm lại đang có diễn biến phức tạp với tỷ lệ người nghiện ma túy tổng hợp mới tăng nhanh. Vì vậy, chúng ta sẽ phải có biện pháp mới để tối ưu kiểm soát điều đó.

Mặt khác, trách nhiệm của một một số Bộ, ngành, cơ quan, địa phương chưa được đề cao. Một số nơi vẫn còn buông lỏng, không quan tâm đúng mức, không chú trọng tới công tác này dẫn đến những sự việc một số người nghiện phá cơ sở cai nghiện để bỏ trốn gây hoang mang cho người dân sống quanh khu vực.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách vẫn chưa được đồng bộ, một số văn bản hướng dẫn chậm, thiếu nguồn lực hoặc nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Đồng thời, công tác tuyên truyền chưa phát huy được hiệu quả trong nhóm đối tượng có nguy cơ cai, một số bộ phận thanh thiếu niên vẫn chưa nhận thức được đầy đủ tác hại của ma túy, chưa ý thức được việc phải chấp hành luật phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy. Từ đó đưa ra sự thống nhất về biểu mẫu thống kê số người đang sử dụng, nghiện ma túy trên toàn quốc nhằm tăng cường việc kiểm soát các hoạt động mua bán bất hợp pháp ma túy, tránh cho các đối tượng lợi dụng những sơ hở để sản xuất ma túy tổng hợp.

Buổi họp đề ra các giải pháp phòng chống phù hợp với tình hình mới

Hiện nay, Bộ Y tế vẫn duy trì điều trị cho người nghiện ma túy bằng Methadone và thực hiện nghiên cứu, tổ chức thí điểm để sử dụng các loại thuốc cắt cơn, điều trị ma túy phù hợp với tình hình thực tại. Thêm nữa, để tăng cường công tác phòng chống AIDS, Thủ tướng chính phủ đã thực hiện xây dựng chiến lược quốc gia kết thúc đại dịch AIDS vào ngày 18 tháng 12 năm 2018.

Bộ Lao Động - Thương binh và xã hội, Bộ kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát việc bố trí, cấp kinh phí để đầu tư cho việc cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho cơ sở cai nghiện ma túy công lập tại 38 tỉnh, thành phố trong giai đoạn từ 2016 - 2020.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đều đang nỗ lực tăng cường công tác quản lý những người sử dụng, nghiện ma túy và thực hiện cai nghiện ma túy trên địa bàn đồng thời tăng cường cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các cơ sở cai nghiện đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập, lao động trị liệu cho những người nghiện theo đúng quy định. Tất cả công tác đều được đảm bảo để không xảy ra hiện tượng người cai nghiện phá cơ sở, bỏ trốn.

Nguồn: Cao đẳng Y dược Sài Gòn tổng hợp