Niềm tin
chạm thành công !
096.152.9898 - 093.851.9898

Sẽ phân biệt bằng kỹ sư và cử nhân kỹ thuật

Cập nhật: 25/12/2019 17:26 | Nhâm PT

Theo luật Giáo dục ĐH cũ thì sẽ không có sự phân biệt nào giữa bằng cử nhân kỹ thuật và bằng kỹ sư tuy nhiên theo luật Giáo dục ĐH sửa đổi (2018) có hiệu lực từ ngày 1.7 sẽ phân biệt bằng kỹ sư và cử nhân kỹ thuật.

Sẽ phân biệt bằng kỹ sư và cử nhân kỹ thuật

Luật Giáo dục ĐH cũ (2012), cứ đào tạo kỹ thuật là cấp bằng kỹ sư. Tuy nhiên, việc cấp bằng kỹ sư cho các ngành kỹ thuật này chưa có sự thống nhất giữa tất cả các trường cùng đào tạo vì thế mà cùng là đào tạo một ngành nhưng học ở trường này cấp bằng kỹ sư nhưng ở trường khác lại cấp bằng cử nhân. Quy định mới năm 2018 đã dẫn tới sự thay đổi về hàng loạt các chương trình đào tạo của các trường có cấp bằng kỹ sư.

Theo luật Giáo dục ĐH sửa đổi năm 2018, Chính phủ sẽ ban hành hệ thống văn bằng giáo dục đại học và các quy định về văn bằng, chứng chỉ đối với một số các ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù. Từ đó mà bậc lương kỹ sư và cử nhân cũng có phần khác nhau.

Nghị định hướng dẫn thi hành luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 có quy định mới về việc cấp bằng kỹ sư và phân biệt bằng kỹ sư và cử nhân kỹ thuật, theo đó, các ngành đào tạo kỹ thuật nào không có đủ 150 tín chỉ sẽ không được cấp bằng kỹ sư.

Cử nhân và kỹ sư có sự khác nhau như thế nào?

Theo PGS-TS Vũ Đức Lung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, cho hay, cử nhân và kỹ sư có sự khác nhau, các ngành đào tạo cư nhân đào tạo sẽ thiên về nghiên cứu còn các chương trình đào tạo kỹ sư sẽ theien nhiều hơn về thực hành, bám sát, phân tích thiết kế, bám sát các nhu cầu doanh nghiệp nên sẽ có môn thực tập doanh nghiệp là bắt buộc. Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM vừa cấp bằng cử nhân, vừa cấp bằng kỹ sư, có thời gian đào tạo kỹ sư sẽ dài hơn đào tạo cử nhân kỹ thuật.

Cụ thể, cùng một ngành đào tạo thì Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM sẽ thiết kế các chương trình học khác nhau để sinh viên lựa chọn, nếu chương trình 150 tín chỉ trở lên sẽ cấp bằng kỹ sư, dưới 130 tín chỉ nhận bằng cử nhân kỹ thuật và nếu học hết 180 tín chỉ ở chương trình tích hợp ĐH và sau ĐH, sinh viên sẽ có thể nhận bằng thạc sĩ.

Theo PGS, khi ra trường một sinh viên có bằng kỹ sư chuyên môn có trình độ tay nghề cao sẽ hơn một cử nhân kỹ thuật nên học cử nhân hay kỹ sư đều được, tuy nhiên học kỹ sư sẽ có nhiều cơ hội công việc hơn.

Các trường ĐH khối xã hội và kinh tế đào tạo sinh viên trong thời gian 4 năm thì được gọi là hệ cử nhân còn các trường đại học thuộc khối kỹ thuật đào tạo trong vòng thời hạn 5 năm thì các sinh viên ra trường sẽ được gọi là kỹ sư. Như vậy có thể thấy rằng bằng cử nhân là bằng của khối các trường nhóm xã hội ví dụ: Cử nhân báo chí, cử nhân luật, cử nhân sư phạm,và kinh tế còn bằng kỹ sư sẽ được cấp bởi các trường khối kỹ thuật như bằng cử nhân chế tạo máy, bằng cử nhân xây dựng.

Việc nói bằng cử nhân thấp hơn bằng kỹ sư là chưa có đủ cơ sở vì việc sinh viên tốt nghiệp ra trường có xin được việc làm hay không còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác nhau, không chỉ riêng bằng cấp nào.

Một số trường đại học có cấp bằng kỹ sư như:

✓ Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

✓ Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

✓ Đại học Bách khoa Hà Nội

✓ Đại học Xây dựng

Theo Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tổng hợp